EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

  • Her çocuğun kendine özgü öğrenme şeklini keşfederek öz güveninin gelişmesini sağlamak,
  • Çocukların özgün yeteneklerini ve yönlerini belirleyip onları daha iyi seviyelere taşıyabilmek,
  • Çocuklarımızı bütün ilgi alanlarına ulaşabilecekleri maksimum bilgi ve beceriye eriştirmek,
  • Çocukların duygularını kontrol edebilecekleri yetenekleri kazandırmak, öz güvenlerini sağlam temellere oturtmak,
  • Çocukların öğrenme ve gelişim süreçlerini, bütün duyularını kullanarak en verimli şekilde geçirmesini sağlamak,
  • Ailelerin, çocukların gelişim ve öğrenme süreçlerine daha bilinçli bir şekilde katılımını sağlamak için onlarla doğru iletişim kurabilmek.
  • Çocukların bağımsız ve sorumluluk sahibi olmalarını sağlamak, çocuklarımızın gelecekleri için en sağlam temelleri, bilinçli ve doğru atabilmek,
  • Eğitim programımızın temeli olan Karakter Eğitimi'ni  en etkili şekilde uygulayabilmek, Okul Öncesi Eğitimde kullanılan en etkili öğrenme ve öğretme metotları olan Proje Tabanlı Eğitim Yaklaşımını en etkili biçimde uygulayabilmek.
  • Dünyada okul öncesi eğitim alanında en son ortaya çıkmış öğrenme ve öğretme şekillerini yakından takip ederek ,kendi programımızı, sürekli güncelleştirmektir.