TARİHÇEMİZ:

          Sevgi Çiçekleri Kreş Gündüz Bakım Evi, 17 Nisan 2006 tarihinde “Çocuk Kulübü” olarak kuruldu. 2007 yılının Ağustos ayında “ADAB ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.” bünyesinde hizmet veren “SEVGİ ÇİÇEKLERİ KREŞ GÜNDÜZ BAKIM EVİ VE ÇOCUK KULÜBÜ” oldu.
          Kurumumuz 4 katlı kendi binasında 500 m2 civarında sosyal faaliyet alanlarıyla, 84 öğrenci kapasitesi ile hizmet vermekte olup, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı” tarafından denetlenmektedir.
SEVGİLİ ANNE-BABALAR

          "Çocuğun Okul Öncesi Dönemi" gelişiminin temel taşlarını oluşturması, temel bilgi ve becerilerinin bu dönemde kazanılmasıyla büyük önem taşır. Kişiliğin oluşumu yönünden de önem taşıyan bu dönemde çocuk, kendisine uyarıcı bir çevre sunan, sevgi gösteren ve sağlıklı gelişimini sağlayan eğitimcilere ihtiyaç duyar.
3-12 yaş arası çocuk gelişiminin hızla yönlendiği kritik yıllardır. Bu erken gelişim yıllarında öğrencilerimizi beş temel gelişim alanında (Psikomotor, Sosyal, Duygusal, Öz bakım ve Bilişsel Alan) gerekli yeterliliğe ulaştırmak ve ilköğretim okul olgunluğunu kazandırmak gerekmektedir.
          Bizler çocukluk yıllarında kazanılan davranışların yetişkinlikte, bireyin kişilik yapısını, tavır, alışkanlık, inanç ve değer yargılarını büyük ölçüde etkilediğini düşünüyoruz. Temel becerileri kazanmış, kendini doğru ifade edebilen, öz güvenli, iletişime açık, paylaşımcı, kendi ve çevresiyle barışık, bilimsel bilgiye, sanata, çevreye duyarlı ve maneviyatçı bireyler yetiştirmek en önemli amacımızdır.
          Okul Öncesi Eğitim, geleceğimizi oluşturacak çocuklarımızın hayata daha donanımlı hazırlanmaları, daha bilgili ve dirayetli olmaları için attıkları ilk adımdır. Çocuklarımızın hayata doğru başlangıçlar yapabilmesi için, konusunda uzman öğretmenlerimizle tam kadro eğitim veriyoruz.
          Sizin kurumunuz olan “Sevgi Çiçekleri Kreş ve Gündüz Bakım Evi” çocukların doğuştan gelen yeteneklerini ve zekâ düzeylerini, erken çocukluk döneminde donanımlı eğitimciler desteği ile fark edip geliştirip yönlendirmektedir. Ayrıca, anne-babaları bu bilinçle düşünmeye yönlendirip, özendirici çalışmalar hazırlayarak, katılımlarını sağlamak arzusundayız...
          Günümüzde anne-babaların çocuklarını pedagojik ilkeler ışığında yetiştirmeye çalıştıkları gözlenmektedir. Doğumdan itibaren çocuğun kişiliğinin oluşumunda ve yapılanmasında temelin çocukluk döneminde atıldığı, bu dönemde olumlu olumsuz tüm yaşananların yetişkinlik döneminde kişinin hayatını etkileyeceği eğitimcilerce de kabul edilen bir gerçektir. Bu temelin en önemli yapı taşları ise sevgi ve güvendir. Aile ortamında yeterli sevgi ve güven duygusuyla büyüyen, anaokulunda gerekli okul öncesi eğitimi alan çocuğun ilköğretim döneminden başlayarak, hayatının her alanında başarılı olacağı kesindir.
          Müessesemizde eğitim, "çocuğu hayata hazırlayan en önemli süreç okul öncesi eğitimdir" bilinciyle, sevgi ve güven içinde yapılmaktadır.
          “HER ÇOCUK BİR ÇİÇEKTİR. ÇİÇEKLER SEVGİYLE BÜYÜR”
          Siz de çocuğunuzun, iyi bir eğitim alarak yetiştirilmesi için, doğru bir karar verin ve “Sevgi Çiçekleri Kreş ve Gündüz Bakım Evi” ne kaydettirin.