VİZYONUMUZ:

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yeteneklerini ve zekâ düzeylerini geliştirmek; manevi değerlere bağlı, kendi iç dünyalarında ve yaşadığı çevrede uyumlu ve tutarlı birer insan olmalarını sağlamak.

MİSYONUMUZ:

• Ahlaki, manevi, milli ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren,
• Ailesini, vatanını, milletini seven ve insani değerlere saygı duyan,
• Duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, özgüven sahibi,
• Bedensel ve zihinsel yeteneklerini geliştiren,
• Araştırmacı, yeniliklere açık, bilimsel düşünen ve üretken,
• Kendisine ve çevreye duyarlı, estetik anlayışı gelişmiş,
• İşbirliği ve takım çalışmasına istekli,
• Türkçeyi doğru ve düzgün kullanabilen,
• Davranışlarını kontrol edebilen, sorumluluk sahibi mutlu nesillerin yetiştirildiği bir eğitim kurumu olmak.